tirsdag den 18. oktober 2016


Bogen om Personlig virksomhed, Enkeltmands virksomhed, PMV og I/S, er tiltænkt alle som stifter ny virksomhed men også alle de som allerede driver personlig virksomhed, men føler behov for ny viden.

Personlig virksomhed er uhyre let at stifte, og de formelle krav er langt lempeligere end kravene til selskaber. Der er ingen egentlige direkte faste udgifter forbundet med at drive personlig virksomhed.

Personlig virksomhed byder i dag i princip på 3 muligheder, nemlig Personlig Mindre virksomhed (PMV) uden moms, enkeltmandsvirksomhed med moms eller lønsumsregistrering og endeligt Interessentskab – eller I/S som er personlig virksomhed med flere ejere.

Alle de tre ”former” er omhyggeligt gennemgået.

Forfatteren forsøger i bogen at fremhæve de væsentlige fordele og ulemper ved at drive sit firma i personlig selskabsform, og kommer hele vejen rundt om stiftelse, regnskabskrav og meget andet, helt frem til en eventuel lukning af en virksomhed.

Der er også værdifulde huskelister, så man ikke overraskes over krav, ligesom indholdsfortegnelsen gør bogen let at anvende som opslagsværk.

Bogen er søgt holdt i et let sprog, der skal gøre det muligt, også uden større forhåndsviden, her at få den nødvendige viden omkring personlig virksomhed.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar