mandag den 6. april 2020

Udskydelse af frist for årsrapporter og oplysningsskema

Jeg blogger her med min bedste viden, men da meget ændres ofte - påtager jeg mig ikke ansvar for indholdet - så dobbelt check gerne med andre kilder


Fristen for årsopgørelse og personlig årsopgørelse (udvidet selvangivelse) for virksomheder og selskaber er forlænget for indkomståret 2019 (indberetninger du laver i 2020) - grundet Corona situationen
Det sker for at give revisorerne bedre tid til at hjælpe erhvervslivet med at nå at oplyse til tiden. 
Hvad det betyder for dig afhænger af, om du har en virksomhed eller et selskab.
Jeg holder mig helt tæt op ad teksten fra SKAT og Erhvervsstyrelsen:

Hvornår er oplysningsfristen forlænget til?

  • For personligt ejede virksomheder er fristen forlænget til 1. september 2020. Normalt var fristen 1. juli 2020.

  • For selskaber med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere er fristen forlænget til den 1. september 2020.
  • Jeg læser det som, at fristen BÅDE for årsrapport til erhvervsstyrelsen i år er 1. september og dermed ikke den sædvanlige 1 måneds forskel fra rapport til selvangivelse.

Hvilke fordele og ulemper er der ved at vente med at oplyse?

For ejer i personligt ejet virksomhed kan der være både fordele og ulemper ved at vente med at oplyse til 1. september.
  • Hvis du oplyser inden fristen, og du har en overskydende skat, vil du hurtigere få den udbetalt.
  • Hvis du har en restskat og betaler den inden 1. juli 2020, vil der blive beregnet en rente på 2 % til og med betalingsdagen. Hvis du betaler efter 1. juli 2020, skal du betale et fast procenttillæg på 4 %.
  • Hvis du har en restskat op til 21.320 kr. inklusive procenttillæg, vil restskatten blive indregnet i din skat for 2021 - med mindre du betaler hele beløbet senest 1. september 2020.
  • Hvis du har en restskat over 21.320 kr. inklusive procenttillæg, vil det overskydende beløb blive opkrævet i tre rater i oktober, november og december - med mindre du betaler hele beløbet senest 1. september 2020.
  • JH: Restskat vil således stadigt betyde renteopkrævning, hvis man venter med at angive til 1. september
For selskaber betyder det ikke det store, om de oplyser inden den oprindelige frist - eller venter til den forlængede oplysningsfrist.
Andre oplysninger som følger indsendelsesfristen for oplysningsskemaet forlænges også til 1. september 2020. Det gælder fx for TP-dokumentation, der skal udarbejdes løbende og senest foreligge på tidspunktet for oplysningsfristen og for anmodning om udbetaling efter skattekreditordningen.

Hvem kan benytte den forlængede oplysningsfrist?

Både virksomheder og selskaber har mulighed for at benytte den forlængede oplysningsfrist.
Det vil sige:
  • Personligt ejede virksomheder herunder enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og interessentskaber (I/S)
  • Selskaber, fonde, foreninger m.fl. herunder iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S)


UDSÆTTELSE AF FRIST FOR GENERALFORSAMLING I VIRKSOMHEDER MED MERE END 10 EJERE

Grundet forbuddet mod at samles i grupper på mere end 10 personer, er fristen for afholdelse af generalforsamling i selskaber med over 10 ejere udsat.

Frist udsættelsen har kun betydning for virksomheder, som har flere end 10 ejere - og, som skal holde ordinær generalforsamling, mens der er forbud mod at forsamles mere end end 10 personer

Det gælder også kun de, som ikke har mulighed for at afholde generalforsamlingen elektronisk. Disse virksomheder vil i mange tilfælde ikke lovligt kunne afholde en ordinær generalforsamling, og nogle virksomheder vil derfor heller ikke kunne indsende årsrapporten inden for den almindelige frist. 
Derfor er der fastsat midlertidige regler, som betyder, at virksomheder, der er ramt af ovenstående, får mulighed for at indsende årsrapporten senest 8 uger efter ophør af forsamlingsforbuddet. 
Samtidig er der fastsat særlige regler for fravigelse af fristen for genoptagelse for de virksomheder, som er under tvangsopløsning, hvis virksomheden har flere end 10 ejere.

Her link til min langt større gennemgang af ALLE STØTTEORDNINGER I LINK
Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD