lørdag den 30. april 2016

Start-up Den mest komplette Iværksætterbog
INDHOLDSFORTEGNELSE –

Forside – kolofon m.m.                                            Side 1-4
Indholdsfortegnelse                                                   Side 5
Indledning og alt det grundliggende                    Side 6                  
Under 18 år                                                                    Side 22
Valg af selskabsform                                                  Side 30
Personlig virksomhed                                               Side 33       
VirksomhedsSkatteOrdningen VSO                   Side 34
Hobby virksomhed                                                     Side 38
IVS og ApS                                                                     Side 41
Forskelle mellem IVS og ApS                                 Side 44
Salg af anparter, ny partner ind i selskab         Side 46
Ejeraftale                                                                       Side 47
Løn eller udbytte i selskab                                      Side 53
Stiftelse af virksomhed og selskab                       Side 54
Omdannelse, personlig virksomhed                   Side 59
Bank                                                                                Side 61       
Investor                                                                         Side 65
Forretningsplan                                                         Side 73
Budget – drift og likviditet                                     Side 80
Skat i virksomheder og selskaber                       Side 84
Løn eller udbytte i et selskab                                Side 90
Moms                                                                             Side 91
Regnskab – drift, status og afskrivninger       Side 95
Bogføring – gode råd                                               Side 106
Afskrivning af tab på kunder–skat og moms  Side 110
Fradrag                                                                         Side 114
A-kasse, dagpenge m.m.                                        Side 121
Import fra uden for EU                                          Side 126
Dropshipping                                                             Side 129
Varemærke, designbeskyttelse og patent       Side 132
Konkurs, Insolvens, tvangsopløsning              Side 137
Gældssanering                                                           Side 141
Lukke virksomhed                                                   Side 144
Lukke et selskab                                                       Side 149
Afslutning                                                                   Side 154