lørdag den 8. juni 2019

Update af STARTUP


Klik på knappen her for e-pub bog der tilpasser sig alle boglæsere, tablets mm

Indholdsfortegnelsen -  - her uden sidetal som hopper når de kopieres ind, kan du lige se her:


Forside – kolofon m.m.                                                                   
Indholdsfortegnelse                                                    
Indledning og alt det grundliggende                                                    
Under 18 år                                                                                    
Valg af selskabsform                                                  
Personlig virksomhed                                                
Virksomheds Skatte Ordningen VSO                       
Hobby virksomhed                                                      
ApS (og tidl. IVS)                                                         
Salg af anparter, ny partner ind i selskab                 
Ejeraftale                                                                      
Løn eller udbytte i selskab                                         
Stiftelse af virksomhed og selskab                           
Omdannelse, personlig virksomhed                         
Bank                                                                                               
Investor                                                                        
Forretningsplan                                                          
Budget – drift og likviditet                                         
Skat i virksomheder og selskaber                            
Skat på løn eller udbytte i et selskab                                         
Moms                                                                           
Regnskab – drift, status og afskrivninger               
Bogføring – gode råd                                                 
Afskrivning af tab på kunder – skat og moms        
Fradrag                                                                        
A-kasse, dagpenge m.m.                                           
Import fra uden for EU                                               
Dropshipping                                                              
Varemærke, designbeskyttelse og patent               
Konkurs, Insolvens, tvangsopløsning                     
Gældssanering                                                           
Lukke virksomhed                                                     
Lukke et selskab                                                        
Afslutning