tirsdag den 18. oktober 2016


START-UP er skrevet for at give alle iværksættere den ultimative bog med svar på alt det basale iværksættere pusler med.

Bogen dækker bredt alle former for virksomhed: Personlig Mindre Virksomhed PMV, Enkeltmandsvirksomhed og Interessentskab I/S – og de to mest brugte selskabsformer; Iværksætterselskab IVS og Anpartsselskab ApS.

Forfatteren har stor erfaring som leder på øverste niveau i en lang række danske og internationale virksomheder. I dag fungerer han som senior advisor i forhold til en række virksomheder, ligesom han bredt rådgiver unge som ældre iværksættere på en lang række fora.

START-UP er først og fremmest tænkt som et praktisk arbejdsredskab.

Emnerne dækker et bredt spektrum inden for iværksætteri. Bogen kommer blandt andet ind på stofområder som; Regler for personer under 18, Stiftelse i alle former, SKAT, Moms, Forretningsplan, Budget og alt det andet, som en iværksætter ofte vil møde i sin hverdag.


Bogen er derfor velegnet både som hyggelæsning, forberedelse inden det store spring, og som opslagsbog for iværksættere der allerede er godt i gang med forretningseventyret.


Bogen ”Jeg vil være SELVSTÆNDIG” har en omhyggelig gennemgang af alle former for personlig virksomhed samt selskabsformerne iværksætterselskab - IVS og anpartsselskab - ApS

Bogen gennemgår fordele og ulemper ved de forskellige former og har detaljeret anvisning af, hvordan man i praksis selv stifter, driver, og sågar evt. lukker igen.

Skat og moms og tidspunktet for registreringspligt er gennemgået sammen med de vigtigste regler for skat og moms i henholdsvis personlig virksomhed og i selskaber.

Løn eller private hævninger, eller måske udbytte, Hvordan foregår det i virksomheder og selskaber, og hvad udgør skatten så.

Økonomi under opstarten samt forretningsplaner og budgetter, både drift og likviditet er medtaget, ligesom der er længere afsnit, om det få bankkonto og hvilken type konto der er nemmest.


Derudover er der en bred dækning af de mange andre spørgsmål som altid rejser sig, når man vil være "selvstændig"


Bogen ”INTRODUKTION TIL REGNSKAB” er ikke en bog beregnet til uddannelse af professionelle bogholdere og revisorer. Den er skrevet for alle, som skal i gang med at arbejde med bogføring og regnskaber.

Mange stifter i dag virksomhed eller selskab, og vælger selv at stå for bogføring og regnskab. Desværre finder skat fejl i omkring halvdelen af alle nystartedes regnskaber, og dermed er der et tydeligt behov for, at langt flere sætter sig ind i det helt grundlæggende omkring den daglige bogføring, og regnskabet.

Bogen er ikke tilegnet noget specielt regnskabsprogram, men giver tværtimod introduktionen, så den kan bruges uafhængigt af valg af regnskabsprogram. Den understøtter dog samtidigt, de mange nye regnskabsprogrammer, med deres relativt enkle bogføring ved hjælp af simple "køb/salg" knapper.

Bogen har en let forståelig forklaring på forskellen mellem status og drift, og debet og kredit, og hvornår man bruger hvad.

I slutningen gennemgås regnskabsmæssige nøgletal. Denne gennemgang vil sætte læseren i stand til, at analysere eget regnskab, såvel som til langt bedre at kunne forstå konkurrenter og andres regnskaber. 

Bogen om Personlig virksomhed, Enkeltmands virksomhed, PMV og I/S, er tiltænkt alle som stifter ny virksomhed men også alle de som allerede driver personlig virksomhed, men føler behov for ny viden.

Personlig virksomhed er uhyre let at stifte, og de formelle krav er langt lempeligere end kravene til selskaber. Der er ingen egentlige direkte faste udgifter forbundet med at drive personlig virksomhed.

Personlig virksomhed byder i dag i princip på 3 muligheder, nemlig Personlig Mindre virksomhed (PMV) uden moms, enkeltmandsvirksomhed med moms eller lønsumsregistrering og endeligt Interessentskab – eller I/S som er personlig virksomhed med flere ejere.

Alle de tre ”former” er omhyggeligt gennemgået.

Forfatteren forsøger i bogen at fremhæve de væsentlige fordele og ulemper ved at drive sit firma i personlig selskabsform, og kommer hele vejen rundt om stiftelse, regnskabskrav og meget andet, helt frem til en eventuel lukning af en virksomhed.

Der er også værdifulde huskelister, så man ikke overraskes over krav, ligesom indholdsfortegnelsen gør bogen let at anvende som opslagsværk.

Bogen er søgt holdt i et let sprog, der skal gøre det muligt, også uden større forhåndsviden, her at få den nødvendige viden omkring personlig virksomhed.Bogen "FRADRAG" med skatteregler og skattepraksis bygger på en lang række af de mange spørgsmål som iværksættere og virksomhedsledere stiller hos skat og i mange fora.

Bogen gennemgår de mest almindelige fradrag som volder vanskeligheder, og i et let forståeligt sprog, forklares såvel lov som praksis.

Når skattepraksis er så vigtig, så skyldes det, at der ofte ikke er en færdig facitliste for fradrag, men derimod en lang række forhold, som afgør om en udgift er fradragsberettiget eller ikke.

Bogen gennemgår alle disse regler og giver så i alfabetisk rækkefølge, en gennemgang af rigtigt mange af de fradrag, der ofte volder problemer. 

Bogen er lige velegnet for for alle som overvejer at stifte nyt firma, og for alle de som allerede driver en virksomhed, men kan føle sig usikre i "fradragsjunglen"


onsdag den 12. oktober 2016


                             ApS - Anpartsselskab - klik for billede for køb på forlaget SAXO

Bogen ”ApS” med alt fra stiftelse til evt. salg eller lukning, bygger på en lang række af de mange spørgsmål som iværksættere og ejere stiller, i fora og mange forskellige steder på internettet.

Bogen gennemgår alt det, som enhver der skal stifte et nyt anpartsselskab, eller allerede driver et ApS bør vide. Lige fra stiftelse i alle detaljer, skat, moms, lovpligtige forhold, forholdet til banken, holdingselskaber, vigtige huskelister og inspiration. Alt holdt i et let forståeligt sprog.

Der er også medtaget en lang række overvejelser inden stiftelsen. Skal jeg måske i virkeligheden drive projektet i personlig virksomhed, eller er IVS med kun 1 krone i kapitalkrav svaret på mine drømme.

Bogen er skrevet, så den er egnet, både for alle som overvejer at stifte selskab, og for de mange som allerede er etablerede, men kan føle sig usikre i ”junglen”

Forfatteren er kendt for sin rådgivning på en lang række fora, og tager derfor også udgangspunkt, i netop de mange problematikker som dukker op i virkeligheden.

Bogen der, letlæst, gennemgår denne selskabsform fra A til Z - inkl. alle de regler som mange får problemer med. Fra stiftelse, til skat, moms med meget mere. Dette er bogens 2. udgave med detaljeret stiftelse og med skabeloner.

Det er slet ikke så svært at stifte og drive IVS, hvis bare man sætter sig lidt ind i det.-Alt for mange har kun fokus på hvor let det er at stifte, og glemmer alt det andet. Det giver desværre alt for mange der får bod og fører også til alt for mange tvangslukninger af lige præcis denne selskabsform.
Denne bog gennemgår de pligter, som det er vigtigt du er opmærksom på, og holder dig på ret spor med dit iværksætterselskab

Forfatteren har gennem mange år rådgivet på mange fora, og bogens indhold fokuserer i høj grad på, at hjælpe alle uden om de mange problemer, som fremkommer i spørgsmål, netop fra nystiftede.


tirsdag den 11. oktober 2016