onsdag den 2. december 2020

JULEGAVER 2021

 


8 IVÆRKSÆTTERBØGER 

DÆKKER ALLE BEHOV. TRYK PÅ LINKET OG SE HVILKE AF DE 8 DER PASSER TIL DIG, ELLER SOM JULEGAVE TIL EN GOD VEN ELLER FAMILIE.

SKREVET TIL ALLE SOM I LETLÆST FORM VIL SÆTTE SIG MERE IND I DET, DE BESKÆFTIGER SIG MED I EGEN VIRKSOMHED.

FINDES SOM E-BØGER - E-PUB OG SOM PAPERBACK 

I LINKET HER SER DU LINK TIL ALLE 8 BØGER OG DER KAN DU SE INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN DU SKAL OVERVEJE KØB. 


KØB ER LET VIA SAXO ONLINE

GOD JUL TIL ALLE

DU KAN OGSÅ FINDE DEM ENKELTVIS HER:

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” 2021 udgave - også med 2020 tal. Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd er gratis og ligeså min store iværksætterblog som her

søndag den 22. november 2020

Fradrag 2021 - Super let anvendelig E bog med de vigtige firmafradag


Bogen kan købes direkte som E-bog fra Saxo online i LINK HER TIL BOGEN FRADRAG 2021

Bogen ”FRADRAG” 2021 med skatteregler og skattepraksis, bygger på en lang række af de mange spørgsmål som iværksættere og virksomheds/selskabs ejere stiller hos skat, i fora og mange forskellige steder på internettet.

Bogen gennemgår de mest almindelige fradrag, som volder vanskeligheder, og i et let forståeligt sprog, forklares såvel lov som praksis samt satser for 2021 (og sammenligningstal for 2020)

Når skattepraksis er så vigtig, så skyldes det, at der ofte ikke er en egentlig facitliste for fradrag, men derimod en lang række forhold, som afgør om en udgift er fradragsberettiget, eller ikke.

Ud over en helt generel gennemgang, af betingelserne for, at udgifter kan trækkes fra i virksomheder og selskabers resultat, er der i bogen en omfattende alfabetisk gennemgang, af rigtigt mange af de fradrag, der volder problemer.

Udgangspunktet i bogen er, at alle skal betale den skat der nu en gang lovmæssigt er bestemt, men naturligvis også, at alle skal huske at få alle fradrag med, så skatten helt enkelt bliver så lav, som muligt, uden på nogen måde at bryde med hverken skattelov eller skattepraksis.

Bogen er egnet, både for alle som overvejer at stifte virksomhed eller selskab, og for de mange som allerede er etablerede, men kan føle sig usikre i ”fradragsjunglen”


Her ser du indholdsfortegnelsen. Den giver et godt indtryk af de mange fradrag som er gennemgået i bogen. I e-bogen kan man ved klik på de enkelte punkter hoppe til emnet, i papirbogs versionen ligger de så også praktisk arrangeret i alfabetisk orden.

Forside – kolofon m.m.                         

Indholdsfortegnelse                              
Indledning                                              
Betingelsen for fradrag                         
Hobbyvirksomhed?                               
Skat og moms – forskel                       
Delt moms                                           
Drift/skatteregnskab                              
Alfabetisk iste                                        
Afdrag                                                    
Afskrivninger                                        
Arbejdstøj                                          
Arbejdsskadeforsikring                        
Aviser                                                     
Befordringsfradrag                                
Bespisning                                            
Bestikkelse                                            
Bestyrelseshonorar                              
Blomster                                                
Bygninger/installationer                      
Bytte varer og tjeneste                        
Donationer                                           
Erstatning                                            
Faglitteratur                                         
Fratrædelsesgodtgørelse                   
Fri telefon                                             
Forbrug el- vand m.m.                         
Forbrug egne varer                              
Gaver                                                     
Gebyrer                                                 
Generalforsamling/best.                      
Goodwill                                                
Honorar                                                 
Husleje privat bolig                              
Immaterielle aktiver                             
Internet                                                 
Jubilæumsgratiale                              
Julegaver                                             
Klage over skat                                   
Kunst                                                    
Kursus                                                  
Kørsel privatbil m.m.           
Lejede lokaler                       
Lejlighedsgaver                   
Løn                                        
Magasiner                             
Moms                                     
Papegøjepladebil                   
Personalegoder                     
Porto                                      
Private aktiverkøbt før stiftelse             
Receptioner                                             
Rejse/overnatning                                  
Reklame                                                  
Reklameartikler                                      
Renter                                                     
Rådgivning                                             
Software                                                 
Sponsorbidrag købt/betalt                   
Stiftelsesomkostninger                        
Tab på debitorer                                    
Tyveri og svind                                      
Udstillinger                                            
Ukurans                                                 
Varelager                                               
Vareprøver                                            
Velgørenhed                                         

God læsning til dig

venligst John Hannovermandag den 6. april 2020

Udskydelse af frist for årsrapporter og oplysningsskema

Jeg blogger her med min bedste viden, men da meget ændres ofte - påtager jeg mig ikke ansvar for indholdet - så dobbelt check gerne med andre kilder


Fristen for årsopgørelse og personlig årsopgørelse (udvidet selvangivelse) for virksomheder og selskaber er forlænget for indkomståret 2019 (indberetninger du laver i 2020) - grundet Corona situationen
Det sker for at give revisorerne bedre tid til at hjælpe erhvervslivet med at nå at oplyse til tiden. 
Hvad det betyder for dig afhænger af, om du har en virksomhed eller et selskab.
Jeg holder mig helt tæt op ad teksten fra SKAT og Erhvervsstyrelsen:

Hvornår er oplysningsfristen forlænget til?

  • For personligt ejede virksomheder er fristen forlænget til 1. september 2020. Normalt var fristen 1. juli 2020.

  • For selskaber med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere er fristen forlænget til den 1. september 2020.
  • Jeg læser det som, at fristen BÅDE for årsrapport til erhvervsstyrelsen i år er 1. september og dermed ikke den sædvanlige 1 måneds forskel fra rapport til selvangivelse.

Hvilke fordele og ulemper er der ved at vente med at oplyse?

For ejer i personligt ejet virksomhed kan der være både fordele og ulemper ved at vente med at oplyse til 1. september.
  • Hvis du oplyser inden fristen, og du har en overskydende skat, vil du hurtigere få den udbetalt.
  • Hvis du har en restskat og betaler den inden 1. juli 2020, vil der blive beregnet en rente på 2 % til og med betalingsdagen. Hvis du betaler efter 1. juli 2020, skal du betale et fast procenttillæg på 4 %.
  • Hvis du har en restskat op til 21.320 kr. inklusive procenttillæg, vil restskatten blive indregnet i din skat for 2021 - med mindre du betaler hele beløbet senest 1. september 2020.
  • Hvis du har en restskat over 21.320 kr. inklusive procenttillæg, vil det overskydende beløb blive opkrævet i tre rater i oktober, november og december - med mindre du betaler hele beløbet senest 1. september 2020.
  • JH: Restskat vil således stadigt betyde renteopkrævning, hvis man venter med at angive til 1. september
For selskaber betyder det ikke det store, om de oplyser inden den oprindelige frist - eller venter til den forlængede oplysningsfrist.
Andre oplysninger som følger indsendelsesfristen for oplysningsskemaet forlænges også til 1. september 2020. Det gælder fx for TP-dokumentation, der skal udarbejdes løbende og senest foreligge på tidspunktet for oplysningsfristen og for anmodning om udbetaling efter skattekreditordningen.

Hvem kan benytte den forlængede oplysningsfrist?

Både virksomheder og selskaber har mulighed for at benytte den forlængede oplysningsfrist.
Det vil sige:
  • Personligt ejede virksomheder herunder enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og interessentskaber (I/S)
  • Selskaber, fonde, foreninger m.fl. herunder iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S)


UDSÆTTELSE AF FRIST FOR GENERALFORSAMLING I VIRKSOMHEDER MED MERE END 10 EJERE

Grundet forbuddet mod at samles i grupper på mere end 10 personer, er fristen for afholdelse af generalforsamling i selskaber med over 10 ejere udsat.

Frist udsættelsen har kun betydning for virksomheder, som har flere end 10 ejere - og, som skal holde ordinær generalforsamling, mens der er forbud mod at forsamles mere end end 10 personer

Det gælder også kun de, som ikke har mulighed for at afholde generalforsamlingen elektronisk. Disse virksomheder vil i mange tilfælde ikke lovligt kunne afholde en ordinær generalforsamling, og nogle virksomheder vil derfor heller ikke kunne indsende årsrapporten inden for den almindelige frist. 
Derfor er der fastsat midlertidige regler, som betyder, at virksomheder, der er ramt af ovenstående, får mulighed for at indsende årsrapporten senest 8 uger efter ophør af forsamlingsforbuddet. 
Samtidig er der fastsat særlige regler for fravigelse af fristen for genoptagelse for de virksomheder, som er under tvangsopløsning, hvis virksomheden har flere end 10 ejere.

Her link til min langt større gennemgang af ALLE STØTTEORDNINGER I LINK
Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD


onsdag den 25. marts 2020

Personlig virksomhed og ApS

E-bog eller paperback Personlig virksomhed eller ApS

Lige til at gå til, to letlæste bøger, e-bog du henter som PDF og kan læse offline og online på alle medier der kan læse PDF - skrevet til dig der vil stifte enten Personlig virksomhed som f.eks PMV uden moms, Enkeltmands virksomhed med moms, eller for flere personer sammen, Interessentskab I/S - ELLER hvis du vil starte i selskabsform, om ApS

Bøgerne gennemgår begge hver for sig stiftelse af firmaet i detaljer i selskabsstyrelsen, alle de forberedende tanker, skat, moms, regnskab, fradrag og en hulens masse andre vigtige detaljer.

Du finder Personlig virksomhed HER I LINK og du kan se indholdsfortegnelse inden du skal bestemme dig.
og
Du finder ApS HER I LINK og du kan se indholdsfortegnelse inden du skal bestemme dig. Bogen er naturligvis up to date med de nyeste krav.


God læsning og god vind med dit nye firma

Venligst John Hannover


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S