mandag den 5. december 2022

FRADRAG 2023 - MERE END 70 KONKRETE FRADRAG OG REGLER

                                                  

KLIK PÅ BILLEDE FOR LINK TIL KØB HOS SAXO

Bogen kan købes direkte som E-bog fra Saxo online i LINK HER TIL BOGEN FRADRAG 2023

Bogen ”FRADRAG” 2023 med skatteregler og skattepraksis, bygger på en lang række af de mange spørgsmål som iværksættere og virksomheds/selskabs ejere stiller hos skat, i fora og mange forskellige steder på internettet.

Du kan se indholdsfortegnelsen nederst her - inden du skal klikke dig ind og købe.

Bogen gennemgår de mest almindelige fradrag, som volder vanskeligheder, og i et let forståeligt sprog, forklares såvel lov som praksis samt satser for 2023 (og sammenligningstal for 2022)

Når skattepraksis er så vigtig, så skyldes det, at der ofte ikke er en egentlig facitliste for fradrag, men derimod en lang række forhold, som afgør om en udgift er fradragsberettiget, eller ikke.

Ud over en helt generel gennemgang, af betingelserne for, at udgifter kan trækkes fra i virksomheder og selskabers resultat, er der i bogen en omfattende alfabetisk gennemgang, af rigtigt mange af de fradrag, der volder problemer.

Udgangspunktet i bogen er, at alle skal betale den skat der nu en gang lovmæssigt er bestemt, men naturligvis også, at alle skal huske at få alle fradrag med, så skatten helt enkelt bliver så lav, som muligt, uden på nogen måde at bryde med hverken skattelov eller skattepraksis.

Bogen er egnet, både for alle som overvejer at stifte virksomhed eller selskab, og for de mange som allerede er etablerede, men kan føle sig usikre i ”fradragsjunglen”


Her ser du indholdsfortegnelsen. Den giver et godt indtryk af de mange fradrag som er gennemgået i bogen. I e-bogen kan man ved klik på de enkelte punkter hoppe til emnet, i papirbogs versionen ligger de så også praktisk arrangeret i alfabetisk orden.
Køb på LINK SAXO

Forside – kolofon m.m.                         

Indholdsfortegnelse                              
Indledning                                              
Betingelsen for fradrag                         
Hobbyvirksomhed?                               
Skat og moms – forskel                       
Delt moms                                           
Drift/skatteregnskab                              
Alfabetisk iste                                        
Afdrag                                                    
Afskrivninger                                        
Arbejdstøj                                          
Arbejdsskadeforsikring                        
Aviser                                                     
Bank ikke fradrag årsgebyr
Befordringsfradrag                                
Bespisning                                            
Bestikkelse                                            
Bestyrelseshonorar                              
Blomster                                                
Bygninger/installationer                      
Bytte varer og tjeneste                        
Donationer                                           
Erstatning                                            
Faglitteratur                                         
Fratrædelsesgodtgørelse                   
Fri telefon                                             
Forbrug el- vand m.m.                         
Forbrug egne varer                              
Gaver                                                     
Gebyrer                                                 
Generalforsamling/best.                      
Goodwill                                                
Honorar                                                 
Husleje privat bolig                              
Immaterielle aktiver                             
Internet                                                 
Jubilæumsgratiale                              
Julegaver                                             
Klage over skat                                   
Kunst                                                    
Kursus                                                  
Kørsel privatbil m.m.           
Lejede lokaler                       
Lejlighedsgaver                   
Løn                                        
Magasiner                             
Moms                                     
Papegøjepladebil                   
Personalegoder                     
Porto                                      
Private aktiverkøbt før stiftelse             
Receptioner                                             
Rejse/overnatning                                  
Reklame                                                  
Reklameartikler                                      
Renter                                                     
Rådgivning                                             
Software                                                 
Sponsorbidrag købt/betalt                   
Stiftelsesomkostninger                        
Tab på debitorer                                    
Tyveri og svind                                      
Udstillinger                                            
Ukurans                                                 
Varelager                                               
Vareprøver                                            
Velgørenhed                                         

God læsning til dig

venligst John Hannover

søndag den 27. februar 2022

Donationer fra firma - skat og bogføring


Du må altid donere til lovlige formål som person, forudsat du vil bruge dine egne penge på formålet - uden fradrag.

Som person kan du altid få fradrag for donationer, forudsat du vælger en af de mange skattegodkendte foreninger - og samme gælder hvis du skal give penge med fradrag, som firma.

Der er tale om en meget lang liste over skattegodkendte modtagere af donationer med fradrag for giveren. Listen er i DETTE LINK

Som personlig virksomhed - enkeltmands og I/S gives pengene helt som du gør som person. Det vil sige til forening fra listen og du angiver her dit CPR nummer. Herefter indberetter modtager din donation til skat, og du får skattefradraget som person, og skal derfor ikke bogføre i din virksomhed, men du må naturligvis gerne "reklamere" med donationen som virksomhed.

Som selskab, ApS (IVS) og A/S gives pengene derimod som CVR nummer. Det vil igen sige til forening fra listen og du angiver her selskabets CVR nummer. Herefter indberetter modtager selskabets donation til skat. Når du har kvittering for dette, så bogfører du beløbet som en udgift direkte i selskabet, på en konto for udgifter uden moms - Du bør oprette en ny konto under f.eks. øvrige omkostninger, benævnt Donation.

                               

Sørg for altid at få kvitteringsbilledet, der viser du har doneret til godkendt forening med CPR eller CVR gemt, som print screen eller på anden vis, så du kan bruge det som bilag.

Her kunne jeg nok stoppe indlægget, da jeg ikke vil råde selskaber til at donere penge til andre end skattegodkendte foreninger, men du får alligevel lidt gode råd om de tilfælde.

Hvis du som selskab donerer penge til andre end en af de skattegodkendte foreninger fra listen, så kan du i princippet godt bogføre beløbet men da der ikke er skattefradrag, så vil du skulle foretage en skatteregulering, hvor udgiften så lægges til dit resultat til skat. Du har så ikke i selskabet fradrag for beløbet.

At donere fra et selskab, til andre end foreningerne på SKATS liste vil være decideret farligt, da modtager dels vil være skattepligtig af beløbet, og du vil som virksomhed skulle indberette betalingen på modtagerens personlige navn, adresse og fødselsdato/md/år - eller hvis modtager er registreret med CVR nummer - men jo ikke momspligtig, som honorar til dette CVR.

Går du galt i byen her, så får du let risiko for, at SKAT ser det som en personlig hævning eller udbetaling til personer, og dermed som et ulovligt aktionærlån, så hvis du vil give til andre end de skattegodkendte, fra et firma og alligevel bogfører det, og skatteregulerer så du ikke har fradrag, så ville jeg altid råde til, at du har en godkendt revisor med på sidelinjen til at råde dig.

Jeg håber hermed at have gjort det lettere for dig, at donere penge til de formål du finder ret.

Jeg skriver her efter bedste viden og påtager mig ikke ansvar for rådgivningen så jeg råder altid til, hvis du er i tvivl, at anvende din sædvanlige revisor eller tilsvarende rådgiver

Har du behov for at læse andre artikler med rådgivning for firmaer, så er du velkommen til at kigge ind i DETTE LINK med masser af gratis rådgivning


Venligst John Hannover